ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วันที่มีผลบังคับ: 5 เมษายน 2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.tslinternational.co.th (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีบริษัท ทีเอสแอล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 159/33 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 20/เอ็ฟ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110 (“ทีเอสแอล” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการเข้าใช้เว็บไซต์และการใช้บริการโดยท่าน (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) 

เอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้หรือลูกค้าของเว็บไซต์ (เรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) กับทีเอสแอล

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา สร้างบัญชี ใช้บริการของเราโดยวิธีการใดๆ หรือซื้อสินค้าของเรา ท่านยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และนโยบายและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ (“นโยบายอื่นๆ”) ที่ทีเอสแอลส่งให้แก่ท่าน เราขอให้ท่านอ่านเอกสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ 

  1. คำนิยาม 

ในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“แบรนด์”

หมายถึงแบรนด์นาฬิกาที่ทีเอสแอลเป็นผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการและ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

“ผู้ซื้อ”

หมายถึง ลูกค้า/ผู้ใช้บริการที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ทีเอสแอลเสนอและจัดหาสินค้าหรือให้บริการ

“คุกกี้”

หมายถึงชุดของข้อมูลหรือข้อมูลหรือสารสนเทศอื่นใดที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของลูกค้าและจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าและที่ส่งกลับมายังเว็บไซต์ในเวลาที่อุปกรณ์ของลูกค้าได้มีคำขอเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง

“สมาชิก”

หมายถึงผู้ใช้หรือลูกค้าหรือผู้ซื้อที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนบัญชีสมาชิกและสามารถเข้าชมแคตาล็อคสินค้ายอดการซื้อสะสมรับทราบผลประโยชน์สำหรับสมาชิกในแต่ละระดับและรับทราบข่าวสารใหม่จากทีเอสแอล

“นโยบายความเป็นส่วนตัว”

หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

“สินค้า”

หมายถึงนาฬิกาและสินค้าอื่นๆที่ทีเอสแอลตกลงจะจัดหาให้แก่ผู้ซื้อ

“บริการ”

หมายถึงบริการให้คำปรึกษาในการขาย (ผ่านเว็บไซต์หรือร้านค้า) บริการลูกค้าบริการหลังการขายการให้บริการที่ต้องใช้ทักษะที่จำเป็นและองค์ความรู้ทางเทคนิคเพื่อการบำรุงรักษาสินค้าที่ร้านค้า

“ร้าน”

หมายถึงร้านค้าอย่างเป็นทางการของแบรนด์ที่บริหารจัดการโดยทีเอสแอล

2. เกี่ยวกับเว็บไซต์

2.1 เว็บไซต์ที่มีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของทีเอสแอล

2.2 เราเชื่อถือตามข้อมูลที่มาจากเรา และเราจะไม่ต้องรับผิดชอบหากข้อมูลใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านจะต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง

2.3 ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ทีเอสแอลอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทีเอสแอลอาจมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยมีเหตุผลอันสมควร ทีเอสแอลอาจจำกัดหรือห้ามมิให้ท่านทำการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นได้

2.4 สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีวางจำหน่ายที่ร้านค้า เพื่อรับประกันความแท้จริงของสินค้า
เราจะจำหน่ายสินค้าแท้ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกอย่างเป็นทางการของแบรนด์และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้น ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะไม่ถือเป็นการเชิญชวนให้เข้าทำสัญญาใดๆ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ตกลงและเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 ของข้อกำหนดฉบับนี้ 

3. คุณสมบัติของผู้ใช้ 

3.1 เว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้สมาชิก รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต 

3.2 โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่าท่านมีอายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศที่ท่านอยู่อาศัยหรือมีความสามารถทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล 

4. การลงทะเบียนบัญชีและความเป็นสมาชิก

4.1 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านโปรแกรมสมาชิกของทีเอสแอลโดยใช้อีเมลของท่านที่ยังไม่เคยใช้ลงทะเบียนหรือบันทึกในระบบสมาชิก

4.2 ก่อนทำคำสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าในฐานะบุคคลทั่วไปหรือสร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

4.3 ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

4.4 เมื่อลงทะเบียนบัญชีท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านในส่วนของประวัติสมาชิกการใช้จ่ายและยอดการซื้อสะสม 

4.5 ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ของเว็บไซต์จะสามารถเข้าใช้ได้เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเราเมื่อสร้างบัญชีกับเราผู้ใช้ตกลงจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นจริงในประวัติผู้ใช้ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กำหนดมีความถูกต้องเนื่องจากเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกับท่านในเรื่องต่างๆผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสเข้าใช้บัญชีให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับในกรณีที่มีการเข้าใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านควรติดต่อทีมสนับสนุนโดยทันทีท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และบัญชีของท่านทั้งหมดแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือใช้บัญชีดังกล่าวทีเอสแอลจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้

5. ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

  1. ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ทีเอสแอลอนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าใช้บริการและเว็บไซต์โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนได้และเป็นสิทธิที่จำกัดทีเอสแอลคาดหวังให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายอื่นๆและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ใช้เว็บไซต์โดยประการใดๆหรือดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทีเอสแอลหรือทำให้การดำเนินงานความพร้อมใช้งานหรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์บกพร่อง

2) ใช้เว็บไซต์โดยประการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย หรือโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย

3) ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเว็บไซต์และ/หรือก่อให้เกิดอันตรายโดยประการใดๆ 

4) ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อทำสำเนา เก็บรักษา โฮสต์ โอน ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือจำหน่ายสื่อใดๆ ซึ่งประกอบด้วย (หรือลิงค์ไปสู่) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคีย์ ล็อกเกอร์ รูทคิท หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์ร้าย

5) ดาวน์โหลด ส่ง โอน หรือโพสต์และ/หรือเผยแพร่โดยประการอื่นใดซึ่งข้อมูลโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต สแปม (รวมถึงสแปมเด็กซิง) รายชื่อที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น ธุรกิจแบบพีระมิด การตลาดของธุรกิจแบบเครือข่าย ระบบการหารายได้ผ่านอินเตอร์เน็ต และธุรกิจอีเมล จดหมายลูกโซ่ รวมถึงการใช้เว็บไซต์เพื่อการเข้าร่วมกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมา

6) เก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

7) พยายามเข้าถึงบริการหรือบัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยวิธีการใดๆ รวมถึงการแฮคและการสุ่มรหัสผ่าน

1.2 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เก็บรักษาหรือโอนเนื้อหาดังต่อไปนี้โดยถือเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการ

1) เนื้อหาที่เป็นการกล่าวข้อความหรือละเว้นการกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นการละเว้น

2) ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆ หรือกล่าวอ้างความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ
อันเป็นเท็จ หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคลอื่น 

3) เนื้อหาที่เป็นการลามก หมิ่นประมาท ดูหมิ่น เลือกปฏิบัติ ข่มขู่  มีความรุนแรง เป็นอันตราย หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

4) ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความรุนแรง หรือการเกลียดชัง

5) เนื้อหาที่เป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่ไม่พึงปรารถนาโดยประการอื่นใด

6) เนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เว้นแต่ท่านจะเป็นผู้ที่มีสิทธิดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด 

5.3 เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคนิคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า เพื่อนำเสนอโฆษณา (ที่ตรงตามความสนใจของผู้ใช้) และเพื่อบันทึกความชอบของท่าน รวมถึงคุกกี้สถิติและคุกกี้เพื่อการตลาด

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศบนเว็บไซต์ว่ามีการปรับปรุงข้อกำหนด

หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ ท่านสามารถหยุดใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับ จะถือว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดฉบับใหม่ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดฉบับนี้เป็นประจำ

7. การใช้เว็บไซต์ในต่างประเทศ

เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ถูกออกแบบมาสำหรับและมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น เราไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะสามารถใช้กับ มีความเหมาะสม หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่อยู่นอกประเทศไทย การเข้าถึงเว็บไซต์จากพื้นที่อื่นๆ ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายถือว่าต้องห้าม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากพื้นที่อื่นนอกประเทศไทย ถือว่าท่านดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองและท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่

8. การละเมิดข้อกำหนด

หากทีเอสแอลมีเหตุผลใดๆ ที่จะเชื่อได้ว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ และ/หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ทีเอสแอลสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือปฏิเสธการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านทราบว่ามีเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านสามารถรายงานเนื้อหาดังกล่าวให้เราทราบ

การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายหรือข้อผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อผูกพันในการชำระเงิน) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิกสัญญา

9. สิทธิในความเป็นเจ้าของ 

9.1 ทีเอสแอลเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ สินค้า แบรนด์ และบริการแต่เพียงผู้เดียวหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย ท่านรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์ สินค้า แบรนด์ และบริการมีข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และเป็นความลับที่ได้รับความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลใช้บังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับในโลก กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์จะยังเป็นของทีเอสแอล บริษัทในเครือของเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี สิทธิอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้หรือโดยทีเอสแอลเป็นสิทธิที่ได้รับการสงวนไว้

9.2 นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่อยู่ในโฆษณาหรือข้อมูลที่นำเสนอต่อท่านผ่านเว็บไซต์และบริการของเราหรือโดยผู้โฆษณาได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน) เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตรหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดและโดยกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้โดยชัดแจ้งหรือกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยทีเอสแอลหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้โฆษณา) ท่านตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลง ให้เช่า ให้ยืม ขาย จำหน่าย โอน เผยแพร่ นำไปแสดงต่อสาธารณะหรือสร้างงานต่อเนื่องจากสินค้าและบริการ เนื้อหาดังกล่าวหรือเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

9.3 ทีเอสแอลอาจใช้บริการของบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขาย (เช่น ผู้ดำเนินการรับชำระเงิน) ท่านจะต้องไม่ละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของและใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของผู้ให้บริการอิสระบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าจากบุคคลดังกล่าว

10. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวอย่างรอบคอบ

11. การไม่รับประกันและข้อสงวนสิทธิ์สำหรับการเข้าเว็บไซต์

11.1 ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้จะต้องรับความเสี่ยงจากการเข้าใช้เว็บไซต์ด้วยตนเอง เราไม่สามารถรับประกันและจะไม่รับรองว่าเนื้อหาและ/หรือข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ภาษาที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมโดยประการอื่นใด 

11.2 เราไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา เราจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หากเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดและบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับโดยทั่วไปของข้อกำหนดที่กล่าวมา เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหากเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่พร้อมใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของเรา หรือเนื่องจากเรากำลังดำเนินการบำรุงรักษา อัพเกรด พัฒนา หรือกรณีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน กรุณาติดตั้งและอัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบไวรัสสำหรับฮาร์ดแวร์หรือระบบซอฟต์แวร์ของท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศของท่านมีความสอดคล้องกับระบบของเราและฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายการสื่อสารที่ท่านอาจใช้มีความเพียงพอและเหมาะสม

11.3 การขายสินค้าและการให้บริการที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นการขายและการให้บริการตามสภาพปัจจุบัน เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเชื่อถือได้ มีความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ในทุกประการ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการใช้และการเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

11.4 ทีเอสแอล บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้าและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของทีเอสแอลจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีการส่งผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่เป็นการฉ้อโกง ไม่เป็นจริง ทำให้เข้าใจผิด
ไม่ถูกต้อง เป็นการดูหมิ่น ไม่พึงประสงค์ หรือผิดกฎหมาย และผู้ใช้แต่ละคนจะต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าวเอง ทีเอสแอลสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้และควบคุมเนื้อหาใดๆ แต่เพียงผู้เดียว ด้วยค่าใช้จ่ายของทีเอสแอลเอง โดยได้รับชดเชยค่าเสียหายจากผู้ใช้ ในกรณีนี้ผู้ใช้จะต้องให้ความร่วมมือกับทีเอสแอลในการยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่

11.5 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทีเอสแอล บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้า และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของทีเอสแอลจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของการขายสินค้าที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติ อิทธิพลหรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือพลังงานไฟฟ้า การหยุดงานประท้วง ข้อพิพาทแรงงาน เหตุจลาจล กบฏ การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงานหรือวัสดุ โรค โรคติดต่อ อัคคีภัย อุทกภัย พายุ ระเบิด เหตุการณ์ตามธรรมชาติ สงคราม การกระทำของรัฐบาล คำสั่งของศาลหรือศาลชำนัญพิเศษในประเทศหรือในต่างประเทศ หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลภายนอก

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทีเอสแอล บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้า ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของทีเอสแอล หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดให้มีเว็บไซต์ สินค้า บริการ และข้อมูลโดยประการอื่นใดสำหรับข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญเสียหรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นความตามสมควร ซึ่งเรียกร้องโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือที่เกิดขึ้นจากการกระทำการ การไม่กระทำการหรือการละเว้นการกระทำการใดๆ ของท่านบนเว็บไซต์หรือผ่านการใช้บริการของเรา เนื้อหาที่ท่านส่ง โพสต์ โอน แก้ไข หรือจัดให้มีโดยประการอื่นใดผ่านเว็บไซต์และบริการ การใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการของท่าน การที่ท่านละเมิดข้อกำหนด หรือการที่ท่านละเมิดสิทธิของผู้อื่น

13. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

13.1 การนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นการทำคำเสนอ แต่เป็นเพียงคำเชิญชวนที่ไม่มีผลผูกพันเพื่อให้ลูกค้ามีคำสั่งซื้อเท่านั้น

13.2 โดยการกดปุ่ม “เพิ่มสินค้าในตะกร้า” ท่านได้ส่งข้อเสนอที่มีผลผูกพันเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับเราเพื่อซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้าของท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำสั่งซื้อ”) 

13.3 โดยคำยืนยันคำสั่งซื้อและ/หรือการส่งมอบสินค้าของเรา เราจะส่งสำเนาของคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดตรงกัน ให้แก่ท่านทางที่อยู่อีเมลของท่านที่ท่านระบุไว้หรือบัญชีสมาชิกของท่าน คำยืนยันคำสั่งซื้อฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวถือเป็นลายมือชื่อและข้อตกลงโดยชัดแจ้งระหว่างท่านกับ
ทีเอสแอลซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้

13.4 ทีเอสแอลสงวนสิทธิ์ในการยอมรับ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ หรือยกเลิกสินค้าใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของทีเอสแอล โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ ทีเอสแอลจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านโดยการส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อให้แก่ท่านไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการทำคำสั่งซื้อ อีเมลดังกล่าวถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่านและถือเป็นสัญญาระหว่างท่านกับเราภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  วันที่คำสั่งซื้อมีผลบังคับได้แก่วันที่
ทีเอสแอลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล คำสั่งซื้อดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
ทีเอสแอลจะต้องได้รับชำระเงินค่าสินค้าโดยครบถ้วนก่อน โดยจะมีผลผูกพันทีเอสแอลเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวสมบูรณ์

13.5 ในกรณีที่ไม่มีสินค้าหลังจากที่มีการทำคำสั่งซื้อหรือทีเอสแอลปฏิเสธคำสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบ โดยทีเอสแอลจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อสำหรับการปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าว

13.6 ทีเอสแอลจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ความล่าช้าในการเผยแพร่ หรือการถอนสินค้าใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อซึ่งจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือกรณีอื่นใดอันเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว แต่ผู้ซื้อจะยังคงต้องรับผิดต่อทีเอสแอลสำหรับเงินที่จะต้องชำระสำหรับสินค้าที่ซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

13.7 การยกเลิกคำสั่งซื้อสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่มีคำขอยกเลิกก่อนวันที่ส่งสินค้า โดยจะต้องส่งคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวไปยังที่อยู่อีเมล customerservice@tslth.com เราไม่ยอมรับการคืนสินค้าที่ได้ส่งมอบไปแล้วอย่างถูกต้อง

14. ราคาและภาษี

14.1 ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาในสกุลเงินบาทไทย โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งที่อาจคิดเพิ่มเติมในแต่ละกรณี

14.2 ท่านจะต้องรับผิดชอบภาษีทางศุลกากร อากร ค่าธรรมเนียม ภาษี พิกัดอัตราศุลกากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจคิดเพิ่มโดยบางประเทศหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจบางหน่วยงานที่เกิดขึ้นกับการทำคำสั่งซื้อของท่าน ในกรณีที่ทีเอสแอลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจ ท่านจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ทีเอสแอล

14.3 เรารับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินล่วงหน้าผ่านทางหน้าเพจสำหรับทำคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้

14.4 ทีเอสแอลมีสิทธิแก้ไขราคาได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ/หรือขอความยินยอมจากผู้ซื้อ

14.5 ทีเอสแอลสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากเรามีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่าธุรกรรมของท่านเป็นธุรกรรมที่ฉ้อฉลและ/หรือผิดกฎหมาย

(ข) หากท่านไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายอื่นๆ หรือกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

(ค) หากการชำระเงินของท่านไม่สมบูรณ์หรือถูกปฏิเสธ

(ง) หากเราจะต้องปกป้องสิทธิของเราหรือสิทธิของผู้ใช้รายอื่น

15. การส่งมอบ

15.1 ทีเอสแอลจะส่งอีเมลยืนยันการส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โดยอีเมลดังกล่าวจะประกอบด้วยรายการสินค้าและใบแจ้งหนี้ 

15.2 ทีเอสแอลจะส่งมอบสินค้าเมื่อได้รับการยืนยันว่าการชำระราคาสินค้าที่ซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทีเอสแอลไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น การเกิดเหตุขัดข้องในการดำเนินการ การหยุดงานประท้วง มาตรการของผู้มีอำนาจ หรือปัญหาเกี่ยวกับการโทรคมนาคมอาจมีการขยายระยะเวลาส่งมอบสินค้าออกไปตามที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ทีเอสแอลจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อสำหรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่ง

15.3 ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้วิธีการขนส่งที่ให้บริการโดยทีเอสแอลหรือเข้ามารับสินค้าเองที่ร้านค้า

15.4 ผู้ซื้อสามารถติดต่อคำสั่งซื้อได้ผ่านบัญชีสมาชิกในเว็บไซต์

15.5 สินค้าจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของทีเอสแอลจนกว่าจะมีการชำระเงินตามคำสั่งซื้อจนครบถ้วนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของสินค้าจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อทีเอสแอลได้ส่งมอบสินค้าตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

16. การรับประกันสินค้าอย่างจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์

16.1 ทีเอสแอลรับประกันว่าสินค้าปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุหรือฝีมือแรงงานในเวลาที่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและตลอดระยะเวลารับประกันตามนโยบายการรับประกันสินค้าของนาฬิกาแต่ละแบรนด์ภายใต้การใช้งานตามสภาพปกติ และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ทีเอสแอลสำหรับสินค้า หรือข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ ผู้ผลิต ในสาระสำคัญตามที่
ทีเอสแอลได้ตกลงและตามที่มีผลบังคับ

16.2 หน้าที่เฉพาะของทีเอสแอลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตามการรับประกันสินค้าจะจำกัดอยู่เพียงแค่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามทีเอสแอลเลือก (ก) การเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ (ข) คืนเงินค่าสินค้าดังกล่าวในจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ทีเอสแอลจะดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินภายในเวลาที่เหมาะสม สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมีความชำรุดบกพร่องจะถือเป็นทรัพย์สินของทีเอสแอลในเวลาที่ได้มีการเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับสินค้าดังกล่าว

16.3 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่กล่าวมา ทีเอสแอลไม่มีหน้าที่ใดๆ ในกรณีที่มีการกระทำผิดคำรับประกันหากพบว่าความชำรุดบกพร่องหรือการที่สินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กล่าวอ้างเกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบสิ่งแวดล้อมหรือการทดสอบความอดทน การใช้สินค้าผิดวิธี การละเลย การติดตั้งโดยไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การซ่อมแซมโดยไม่ถูกต้อง การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การจัดเก็บสินค้าโดยไม่ถูกต้อง การขนส่งสินค้าโดยไม่ถูกต้อง หรือการจัดการสินค้าโดยไม่ถูกต้อง ภายหลังจากที่ความเสี่ยงในสินค้าได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อแล้ว

16.4 ผู้ซื้ออาจส่งคืนสินค้าตามข้อเรียกร้องตามคำรับประกันไปยังร้านค้าของทีเอสแอลหรือสถานที่ที่กำหนดตราบเท่าที่การส่งคืนสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าที่ออกโดยทีเอสแอลที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาดังกล่าว โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสำหรับสินค้าที่ส่งคืนหากพบว่าสินค้าไม่ได้มีความชำรุดบกพร่องหรือไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและจัดการที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าดังกล่าว

16.5 การรับประกันสินค้าที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้นจะมีผลใช้บังคับกับผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่รวมถึงลูกค้า ตัวแทน หรือผู้แทนของผู้ซื้อ คำรับประกันที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งดังกล่าวมีผลใช้บังคับแทนที่คำรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันโดยปริยายเรื่องความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือ การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทีเอสแอลขอสงวนสิทธิ์ในคำรับประกันอื่นใดทั้งหมดไว้เป็นกรณีพิเศษ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

1. ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและจะต้องตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงการขัดกันของบทบัญญัติของกฎหมายที่อาจจะต้องนำกฎหมายของเขตอำนาจอื่นมาใช้บังคับ

2. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาเพื่อหาทางแก้ไขภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น

3. หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ได้โดยวิธีการเจรจาภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้ส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยื่นข้อพิพาทดังกล่าวต่อศาลในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ระงับข้อพิพาทในที่สุด

18. เว็บไซต์ภายนอกที่ลิงค์ออกจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ภายนอก”) เว็บไซต์ภายนอกไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของทีเอสแอลและเราจะไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหา บริการ หรือการดำเนินการของเว็บไซต์ภายนอกไม่ว่าโดยประการใดๆ ทีเอสแอลไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความเหมาะสมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายนอก เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงค์จากเว็บไซต์ ท่านจะออกจากเว็บไซต์และท่านจะต้องรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเอง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเข้าชมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทิวดอร์ (TUDOR)

เมื่อท่านดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทิวดอร์ (Tudor) บนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ที่ฝังไว้จาก https://www.tudorwatch.com/  ในกรณีดังกล่าว จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้ ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของ https://www.tudorwatch.com/ เท่านั้น 

19. ข้อกำหนดอื่นๆ

19.1 ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ จะไม่สามารถถูกตีความได้ว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า การดำเนินกิจกรรมร่วมกัน การจ้างงาน ผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในข้อกำหนดฉบับนี้

19.2 หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ลบข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลืออยู่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยสมบูรณ์

19.3 เว้นแต่ในกรณีที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับทีเอสแอลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือการซื้อสินค้าของท่านและจะมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลงทั้งหมดที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านและทีเอสแอลที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับนี้

19.4 การขายสินค้าหรือบริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยชัดแจ้ง ที่ว่าผู้ซื้อจะต้องยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ การยอมรับข้อเสนอใดๆ ของทีเอสแอลจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้โดยชัดแจ้ง และทีเอสแอลขอปฏิเสธข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดที่มีความแตกต่างที่เสนอโดยผู้ซื้ออย่างเด็ดขาด ผู้ใช้หรือผู้ซื้อไม่มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ หรือดำเนินการที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสละสิทธิ์ในข้อกำหนดฉบับนี้

19.5 การที่ทีเอสแอลไม่ดำเนินการบังคับใช้สิทธิหรือดำเนินการบังคับใช้สิทธิล่าช้าหรือไม่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้อกำหนดของท่านจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวรวมถึงการสละสิทธิ์ของทีเอสแอลในการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดข้อกำหนดในภายหลังหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

19.6 ทีเอสแอลมีสิทธิโอนหน้าที่ในข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิโอนหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ

20. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะติดต่อทีเอสแอลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่ customerservice@tslth.com